Master universitario / Política Social, Trabajo y Bienestar

Universidad Autònoma de Barcelona - Espagne

Résumé

Français Anglais
El màster en Política Social, Treball i Benestar ofereix un pla d'estudis avançat que aporta coneixements teòrics, metodològics i pràctics. El màster té un doble perfil: és de recerca, així com d'orientació professionalitzant. Aquest màster està lligat al Doctorat en Sociologia del Departament de Sociologia de la Universitat Autònoma de Barcelona, que té la Menció d'Excel·lència del Ministeri d'Educació. L'origen del màster data de 1997, com a part del programa DESE (Diploma d'Estudis Especialitzat del Programa de Doctorat). Posteriorment ha registrat tres modificacions importants. La primera en 2006, amb l'engegada dels programes de màsters lligats a l'Espai Europeu d'Educació Superior, va rebre el títol de Màster Oficial en Treball i Política Social. La segona modificació es va realitzar en 2012, donant pas al programa actual sota el nom de màster universitari en Política Social, Treball i Benestar, en el qual s'integra també el màster de Recerca en Sociologia Aplicada. La tercera reforma s´ha dut a terme en 2017, amb una ampliació dels mòduls optatius. El programa és d'un any de durada. Consta de 60 crèdits ECTS, entre matèries obligatòries i optatives, i compta amb un programa de pràctiques externes
The master's degree in Social Policy, Labour and Welfare is an advanced academic programme offering theoretical, methodological and practical skills. The master's degree offers two specialisations: one in research and one in professionalisation, and is associated with the PhD programme in Sociology from the Department of Sociology of the Universitat Autònoma de Barcelona, which has received a mention of Excellence from the Ministry for Education. The origin of the master's degree dates back to 1997, as part of the DESE programme. After that, two important modifications were registered. The first in 2006, with the beginning of European Higher Education Area programmes, in which it received the name of official master's degree in Labour and Social Policy. The second occurred in 2012, when the programme evolved into what it is now, with the name of official master's degree in Social Policy, Labour and Welfare, into which the master's degree in Research in Applied Sociology was included. This contributed to the strengthening of the two current specialisation profiles: a) Labour and Gender and b) Social Cohesion. The programme lasts one academic year. It consists of 60 ECTS credits, including compulsory and optional modules, and offers its own work placement programme.